Kullanım Şartları | ishopfor Ipsos

Kullanım Koşulları

• Web Sitesine erişim ve kullanımı ücretsizdir.

• Operatörün önceden yazılı izni olmadan bu web sitesinin veya bölümlerinin kişisel amaçlar dışında kullanılmasına izin verilmez.

• Operatörün önceden yazılı izni olmaksızın, web sitesinin teknik yapısına veya içeriğine müdahale edilmesi yasaktır. Sitenin herhangi bir bölümünün değiştirilmesine, kaldırılmasına veya eklenmesine yalnızca operatör karar verme hakkına sahiptir.

• Bu kurallar dışında herhangi bir veri veya bilginin web sitesinde yayınlanması, aksi açıkça belirtilmedikçe, işletmeci ile kullanıcı arasında yasal bir ilişki kurmaya yönelik yasal bir sözleşme olarak kabul edilmez.

• Bu koşulları değiştirme yetkisi sadece işletmeciye aittir. Web sitesinin kullanımına ilişkin mevcut koşullar, yayınlandıkları tarihte geçerlidir.


SORUMLULUK REDDİ VE SORUMLULUK SINIRLAMALARI

• Web sitesinde yayınlanan bilgiler, işletmeci tarafından sağlanan bilgilere dayanmaktadır.

• İşletmeci, web sitesindeki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti etmez. Operatör, bu web sitesinde yayınlanan materyalleri zaman zaman önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar ve web sitesine erişimden ya da bu web sitesinde sağlanan bağlantılardan herhangi bir bilginin veya kullanımınından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

Operatör, herhangi bir reklam, ürün veya diğer materyal veya hizmetler dahil olmak üzere (sınırlama olmaksızın) herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin gizlilik uygulamaları veya içeriğinden doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü değildir Operatör, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, reklam, saldırgan unsur, yasa dışı, karalayıcı, küfür içeren veya başka bir şekilde kabul edilemez olarak kabul edilen yorumları kaldırma hakkını saklı tutar.

• Operatör, kullanıcının web sitesindeki talebi üzerine depolanan bilgilerin içeriğinden yalnızca, faaliyetinin kapsamı, koşulları ve durumun niteliği dikkate alındığında, operatörün saklanan bilgilerin içeriğinin veya kullanıcının davranışının yasa dışı olduğu tespit etmesi durumunda gerekli bilgileri silmek davranışında bulunabilir.

• Operatör, saklanan bilgilerin içeriğini izlemek veya yasa dışılık gösteren gerçekleri veya durumları aktif olarak aramakla yükümlü değildir.