Gebruiksvoorwaarden | iShopFor Ipsos

Gebruiksvoorwaarden

• Toegang tot de website en het gebruik ervan is gratis

• Gebruik van deze website, of onderdelen hiervan, anders dan voor persoonlijk gebruik, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ipsos

• Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ipsos

• Ipsos behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen

 

DISCLAIMER EN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ipsos.

• De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

• Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

• Ipsos is niet verplicht om de inhoud van opgeslagen informatie te controleren.