เข้าร่วมเป็น Ipsos Mystery Shopper | สร้างรายได้ในเวลาว่าง

ข่าวสาร

iShopFor Ipsos แจ้งเตือนป้องกันการหลอกลวง

สวัสดีชอปเปอร์ทุกท่าน

เนื่องจากมีบุคคลพยายามที่จะแอบอ้างโดยใช่ชื่อของบริษัท Ipsos เพื่อที่จะให้งาน Shopper แล้วอ้างว่าจะจ่ายเงินคืนในภายหลัง

เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแอบอ้างและสมัครงานอย่างถูกต้อง โปรดรับงานและสมัครงานจาก website ของพวกเราเท่านั้น www.ishopforipsos.com

ขอบคุณมากครับ/ค่ะ

Ipsos Mystery Shopping Support Team