Adatvédelmi szabályzat | iShopFor Ipsos

Adatvédelmi szabályzat

A megadott adatokat az Ipsos Zrt. kezeli és felügyeli (Ipsos Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Ipsos Zrt., cégjegyzékszám 01-10-046444, székhely 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6., a továbbiakban: „Ipsos Zrt.” vagy „Adatkezelő”).

Az Ipsos s.r.o. és az Ipsos Zrt. az Ipsos csoport tagjai, a jelen honlapot a cégcsoport fő tagjaként az Ipsos s.r.o. hozta létre, amelytől függetlenül az adatkezelői feladatokat az Ipsos Zrt. látja el.

Jelen adatvédelmi szabályzatban kifejtjük, hogy az Ipsos Zrt. hogyan használja fel az Ön (továbbiakban „Próbavásárló” vagy „Ön”) által szolgáltatott személyes adatokat, amikor regisztrál az iShopFor Ipsos online paneljére, részt vesz Feladatokban (további magyarázatért olvassa el a felhasználási feltételeket) vagy felmérésekben, használja az iShopFor Ipsos honlapot vagy az online felületünket vagy a Research Metrics által támogatott iShopFor Ipsos System nevű telefonos alkalmazásunkat.

 

Tartalom:

 1. Milyen adatokat gyűjtünk Önről?
 2. Miért van szükségünk ezekre az adatokra?
 3. Hogyan fogjuk az Ön által szolgáltatott adatokat használni?
 4. Mennyi ideig tartjuk meg az adatokat?
 5. Hogyan biztosítják az adataim biztonságát?
 6. Kinek továbbítjuk az adatokat?
 7. Hogyan férhetek hozzá az adataimhoz és/vagy módosíthatom őket és/vagy kérhetem az áthelyezésüket és/vagy a törlésüket?
 8. Milyen egyéb jogaim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?
 9. Kapcsolatfelvétel
 10. Az adatvédelmi szabályzat módosítása
 11. Sütik használata
 12. Hasznos linkek

 

1. Milyen adatokat gyűjtünk Önről?

A felvételi űrlap kitöltésekor megadott adatokat gyűjtjük, amelyet a Próbavásárlói Panelhez való csatlakozás során megad.

Az Ipsos Zrt. olyan adatokat gyűjthet az iShopFor Ipsos honlapon keresztül, amelyek által Ön pontosan beazonosítható a regisztráció során, mint például a neve, címe, telefonszáma és e-mail címe. Ezen felül rögzítjük az országot, ahol tartózkodik és a nyelvi preferenciáit, melyeket a honlapra való regisztráció során megad, továbbá a regisztrációhoz szükséges ún. profilozó kérdőív során megadott válaszai is rögzítésre kerülnek, amely alapján ki tudjuk osztani az Önnek preferenciáinak megfelelő Feladatot. Az összegyűjtött személyes adatok listáját a jelen szabályzat 2. pontja részletesen tartalmazza.

Ezek a személyes adatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy ön a Panel tagja legyen, amennyiben ezen adatokat nem kívánja megadni részünkre, úgy a regisztrációt nem tudja elvégezni.

A Research Metrics által üzemeltetett és támogatott iShopFor Ipsos rendszerben egyéb adatokat is gyűjtünk, amikor kitölti az iShopFor Ipsos Próbavásárlói Profilját vagy elvégez egy Feladatot és visszajelzést ad nekünk.

A Próbavásárlói Panelhez csak 18. életévüket betöltött, nagykorú, cselekvőképes személyek csatlakozhatnak. A regisztráció során megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért kizárólagosan Ön felel, az Ipsos Zrt. nem végez további személyazonosítást. Amennyiben a regisztráció során Ön valótlan és/vagy más személy adatait adja meg, úgy az ebből eredő károkért kizárólagosan Ön felel.

 

2. Miért van szükségünk ezekre az adatokra?

Az Önről való adatgyűjtés elsődleges célja az, hogy eleget tudjunk tenni az Önnel kötött megállapodásunknak. Amikor az iShopFor Ipsos panelhez csatlakozik, akkor szerződéses kapcsolatba lép velünk, amely a jelen adatvédelmi szabályzatnak, valamint a keretszerződésként működő felhasználási feltételek alanyát képezi. Ezen felül ha bármilyen Feladatot elfogad, úgy a keretszerződés értelmében további megállapodást kötünk.

Annak érdekében, hogy eleget tegyünk a keretszerződésnek és hogy ezáltal megfelelő Feladatokat tudjunk Önnek ajánlani, szükségünk van a jelentkezés során megadott adatok összegyűjtésére, feldolgozására és felhasználására, hogy egy átfogó képet kapjunk próbavásárlóinkról. Később is megoszthat információkat magáról az iShopFor Ipsos rendszerben a profilján, melyeket automatizált eszközökkel dolgozunk fel. Ezek az adatok azért is fontosak, mert így tudunk fizetni és kapcsolatba lépni Önnel a Feladatokkal kapcsolatban.

Ezen felül egy-egy Feladathoz kapcsolódó megállapodás alapján is további adatokat gyűjtünk Önről. Ön dönthet arról, hogy elfogadja-e az egyes Feladatokat. Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor a hozzájárulásával kérünk információkat, vagy a kifejezett hozzájárulását kérjük információk gyűjtéséhez, ha a helyzet ezt kívánja.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy az Öntől megkapott személyes adatokat konkrétan milyen célból és milyen jogalappal kezeljük:

 

személyes adatok felsorolása

 

adatkezelés célja

adatkezelés jogalapja

 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Nem
 • Születési idő
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Lakcím
 • Tartózkodási hely (ország)
 • Nyelvtudás
 • Profilozó kérdőívben megadott válaszok

 

Próbavásárlói Profil létrehozása, regisztráció

Önnel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

 

Panel használata során megadott/módosított adatok

 

 

Panel kezelése, Feladatok kiosztása

 

Önnel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

 

 

Feladatok teljesítéséhez szükséges adatai, a visszajelzések során rendelkezésünkre bocsátott adatok

 

a Feladat elvégzése során készített kép- és hangfelvétel

 

 

 

Feladatok értékelése, ellenőrzés

 

 

Önnel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

 

 • Keresztnév, vezetéknév
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Lakcím

 

 

Kapcsolattartás

 

Önnel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

 

 • Keresztnév, vezetéknév
 • Telefonszám
 • E-mail cím

 

 

Sorsoláson való részvétel

 

az Ön hozzájárulása (GDPR rendelet 6. cikk (1) a) pont)

 

3. Hogyan fogjuk az Ön által szolgáltatott adatokat használni?

Az Ön által megadott adatokat az alábbi módokon fogjuk használni:

 • Teljesítjük a keretszerződésben vagy egy Feladat-specifikus megállapodásban megadott feltételeket.
 • Minden Próbavásárlót nyilvántartunk.
 • A neve, telefonszáma és e-mail címe segítségével kapcsolatba lépjünk Önnel, amikor egy adott Feladat elérhetővé válik, vagy ha szükségünk van arra, hogy megerősítsük egy válaszát, vagy pedig hogy visszajelzést adjunk egy teljesített Feladatról. A lakcíme, születési ideje, neme és egyéb adatok alapján meg tudjuk állapítani, hogy milyen feladatok követelményeinek felel meg.
 • Ezeket az adatokat továbbá arra is használhatjuk, hogy kielemezzük az összes Próbavásárló válaszát és megállapíthassuk, hogy fellépnek-e bizonyos mintázatok, tendenciák a profilok között.
 • A Próbavásárlói Profiljában megadott adatok, e-mailekre küldött válaszok vagy kitöltött felmérések alapján meghatározott információk alapján meghívjuk, hogy részt vegyen az Ön számára releváns Feladatok teljesítésében.
 • Egy igazoló kódot küldünk e-mail formájában a címére, mellyel jóváhagyhatja a jelentkezését és aktiválhatja a Próbavásárlói fiókját.
 • A Feladatok során megadott válaszaihoz személyes adatokat kapcsolunk, mint például tartózkodási hely, foglalkozás, stb., hogy a Feladatokra adott válaszokat kielemezhessük és névtelen statisztikai eredményeket alkothassunk belőlük.
 • Részt vehessen sorsolásokon.
 • Továbbítjuk a Feladatot kiadó ügyfél számára az adott Feladatban megadott válaszait a személyes adataival együtt az Ön kifejezett hozzájárulását kérve, ha a helyzet úgy kívánja. Az ügyfél ezeket az adatokat csak és kizárólag kutatási célokra fogja felhasználni, ahogy ezt az adott Feladatnál ki is fogjuk fejteni. Ezen kívül az ügyfél felhasználhatja ezeket az adatokat arra, hogy meghívja Önt, hogy részt vegyen további kutatásaikban vagy kiképzéseikben, de csak abban az esetben, ha Önt előzetesen értesítettük erről és a kifejezett hozzájárulását adta, hogy az ügyfél felhasználhassa az adatait ilyen célokra.
 • Névtelen, statisztikai profilok létrehozására a Panel tagjairól a Próbavásárlók által nyújtott adatok alapján.
 • Az adatainak továbbítására az Ipsos Csoport egyéb cégeinek számára az Ön hozzájárulásával, hogy az általuk végzett kutatásokban való részvételre felkérhessék Önt, amelyek aktuálisak lehetnek a számára.
 • E-mailek, elektronikus hírlevelek, telefonos értesítések, közlemények és egyéb kommunikációs közlések küldésére, ahogy a regisztrációs folyamatban beleegyezett.
 • Továbbá elküldhetjük az adatait az alvállalkozóink vagy a kapcsolódó cégek számára, akik bizonyos feladatokat látnak el a nevünkben, vagy adattárolás céljából, vagy a fent leírtak alapján. Az alvállalkozóink egy része előfordulhat, hogy az Európai Gazdasági Térségen kívül működik, de ezekben az esetekben is elvárt tőlük, hogy ugyanazokat az adatvédelmi jogi követelményeket és biztonsági megoldásokat tartsák be és eszközöljék, amelyeknek mi is eleget teszünk.

 

Az adattovábbításról részletesebben a 6. fejezetben olvashat.

Megtettünk minden elvárható lépést, hogy biztosítsuk, hogy minden általunk feldolgozott adat pontos, megfelelő, releváns és a cél eléréséhez szükséges mértékű legyen és hogy megfeleljenek annak a célnak, amiért gyűjtjük őket. Semmilyen személyes adatot nem fogunk felhasználni olyan célra, amit egy másik célból szereztünk be, hacsak Ön ezt megelőzően nem hagyta jóvá vagy nem tekintené egyértelműnek az adatok ilyen felhasználását.

Kutatási célokon és a jelen szabályzatban megadottakon kívül semmilyen más célra nem használjuk fel az Ön adatait. A Panellel kapcsolatos dolgokon kívül nem próbálunk meg semmit sem árusítani Önnek és nem használjuk fel marketing célokra az adatait, ilyen célból harmadik személyeknek sem adjuk ki az adatait.

További információkért a Panelről, tagságról vagy tagsággal kapcsolatos információkért, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Próbavásárlói Támogató Csoportunkkal. Az alábbi módokon érheti el őket:

E-mailben: hungary@ishopforipsos.com

Vagy postai úton:

Ipsos Zrt.

1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

 

4. Mennyi ideig tartjuk meg az adatokat?

A Próbavásárlói Panelhoz való csatlakozáskor megadott adatokat és a Feladatokra adott válaszokat addig megtartjuk, amíg Ön próbavásárlóként tevékenykedik a Panelen vagyis a Panel tagja. A próbavásárlások során megadott adatokat a próbavásárlás elvégzésétől számított 90 (kilencven) napig őrizzük meg, utána töröljük.

A Próbavásárlói Panelen való tagságának megszűnése esetében töröljük a személyes adatait, az Ön adatairól nem készül biztonsági másolat. A Panelen való tagságának megszűnését követően az Ön Panel fiókja kap egy anonimizált azonosítószámot, amelyhez hozzákapcsoljuk az Ön által megadott e-mail címet; erre azért van szükség, hogy elkerüljük az Ön ismételt megkeresését.

 

5. Hogyan biztosítják az adataim biztonságát?

Nagyon komolyan vesszük a személyes adatok védelmével járó felelősséget. Minden óvintézkedést megteszünk, hogy megvédjük az adatait a sérüléstől, lopástól vagy helytelen használattól. Az óvintézkedések közé tartozik az irodáink fizikai védelme, a korlátozott hozzáférés a számítógépes rendszerekhez és biztonságos, titkosított internetkapcsolatok használata személyes adatok gyűjtése során. Az Ön személyes adataihoz csak az Ipsos Zrt. CEM&Observer Business Unit részlegén dolgozó munkavállalók férhetnek hozzá, akik az adatok védelmét titoktartási nyilatkozatban vállalták. Az Ön adatait kizárólag elektronikus formában őrizzük meg, azokról papír alapú nyilvántartást nem vezetünk.

Az adatvédelem melletti elkötelezettségünk részeként az Ipsos Zrt. rendszeres belső és külső vizsgálatokat tart az információbiztonság ellenőrzése céljából.

 

6. Kinek továbbítjuk az adatokat?

Az Ön személyes adatait az alábbi célokból és az alábbi személynek továbbítjuk, amennyiben az adattovábbítás itt leírt célja megvalósul:

 

továbbított adatok köre

adattovábbítás címzettje

adattovábbítás célja

 

valamennyi adat, amelyet Öntől kapunk

 

Ipsos cégcsoporton belüli vállalatok (EGT-n belül)

 

cégcsoport működésének fenntartása és az Önnel kötött szerződés keretében esetleges új Feladatok kiosztása Önre a cégcsoporton belüli cégeknél

 

 • Keresztnév, vezetéknév
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • a Feladat elvégzése során adott válaszai, visszajelzései
 • a Feladat elvégzése során készített kép- és hangfelvétel

 

a Feladathoz kapcsolódóan az Ipsos Zrt. részére megbízást adó ügyfél

 

az Önnel kötött szerződés teljesítése, a teljesítés ellenőrzése

 

valamennyi adat, amelyet Öntől kapunk az adott Feladat teljesítéséhez kapcsolódóan

 

 

az Ipsos Zrt. Feladat teljesítésében részt vevő alvállalkozói, partnerei

 

az Önnel kötött szerződés teljesítése

 

hatóságok által kért adatok

 

bíróságok, adatvédelmi és egyéb hatóságok, bűnüldöző szervek, amennyiben adatkiadásra vonatkozó megkeresés érkezik hozzánk

 

jogi kötelezettségeink teljesítése, bírósági-hatósági határozatoknak való megfelelés

 

 

 

Cégcsoportunk minden tagja és az alvállalkozóink, ügyfeleink EGT tagállamon belüli cégek, akikre ugyanúgy vonatkozó a GDPR szabályai, így az Ön adatait ezen címzettek is ennek megfelelően kezelik és tárolják. Amennyiben olyan címzett részére kell adatot továbbítanunk, aki nem része az EGT térségnek, úgy az adatok továbbítása csak akkor történik meg, ha a lenti feltételek fennállnak, amelyre fokozottan odafigyelünk az Ön adatainak biztonsága érdekében:

 • Adattovábbítás az Európai Bizottság által elfogadott megfelelőségi határozat alapján (Svájc és USA rendelkezik ilyen megfelelőségi határozattal)
 • Amennyiben az adattovábbítási célország vonatkozásában az Európai Bizottság nem fogadott el megfelelőségi határozatot, akkor az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó csak abban az esetben továbbíthat személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, ha a címzett adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújt az adatok kezelésével kapcsolatban és csak azzal a feltétellel, hogy az Érintett számára érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre. Ilyen megfelelő garanciák lehetnek – az illetékes felügyeleti hatóság külön engedélye nélkül – például: kötelező erejű vállalati szabályok (BCR) alkalmazása; az Európai Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések, illetve a felügyeleti hatóság által elfogadott és az Európai Bizottság által jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések (GDPR rendelet 46. cikk (2) bekezdés a)-f) pontok);
 • Megfelelőségi határozat, illetve megfelelő garanciák hiányában, a GDPR rendelet 49. cikke biztosítja az eltérés lehetőségét különös helyzetekben. Ilyen esetekben az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén történhet adattovábbítás: 

 

 • az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról;
 • az adattovábbítás az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozottszerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges;
 • az adattovábbítás az Adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;
 • az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges;
 • az adattovábbítás jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges;
 • az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására;
 • a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a tagállami jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgáljaés amely vagy általában a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára betekintés céljából hozzáférhetőde csak ha az uniós vagy tagállami jog által a betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek.

 

 • Ha az adattovábbítás nem alapulhat megfelelőségi határozaton (1. lépcsőfok), nem állnak rendelkezésre megfelelő garanciák (2. lépcsőfok) és a különleges helyzetekre vonatkozó eltérések egyike sem alkalmazandó (3. lépcsőfok), akkor a harmadik országba történő adattovábbítás csak akkor történhet, ha

 

 • az adattovábbítás nem ismétlődő,
 • csak korlátozott számú érintettre vonatkozik,
 • az Adatkezelő olyan kényszerítő erejű jogos érdekében szükséges, amely érdekhez képest nem élveznek elsőbbséget az érintett érdekei, jogai és szabadságai, és
 • az Adatkezelő az adattovábbítás minden körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat alapján megfelelő garanciákat nyújtott a személyes adatok védelme tekintetében.

 

7. Hogyan férhetek hozzá az adataimhoz és/vagy módosíthatom őket és/vagy kérhetem az áthelyezésüket és/vagy a törlésüket?

A megadott adatok eléréséhez és módosításához bejelentkezhet az iShopFor Ipsos rendszerben, habár bizonyos adatok megváltoztatásához vagy törléséhez manuális hozzáférés szükséges ilyen adat pl. az Ön által a regisztrációja során megadott e-mail címe. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot az Ipsos Próbavásárló Támogató Csoporttal az alábbi elérhetőségek egyikén:

E-mailben: hungary@ishopforipsos.com

Vagy postai úton:

Ipsos Zrt.

1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

 

Kérjük, az üzenetében adja meg a felhasználónevét (ha rendelkezik vele) vagy az e-mail címét, amelyet az iShopFor Ipsos rendszerre való regisztrációkor használt.

Joga van másolatot kérnie azokról az adatokról, melyeket Önről tárolunk és kérheti tőlünk az adatai módosítását. Továbbá joga van minden megadott személyes információ áthelyezésének kérésére egy másik fél számára. Amennyiben már nem kíván a Panel tagja lenni, úgy kérheti az adatainak a törlését is a 4. fejezetben foglaltak szerint.

 

8. Milyen egyéb jogaim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?

 

Amint már bizonyára értesült róla, egy új uniós jogszabály, az Általános Adatvédelmi Rendelet vagy „GDPR” bizonyos jogokat biztosít a magánszemélyeknek személyes adataikkal kapcsolatban. A GDPR alapján Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez;
 • Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;
 • Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését;
 • Korlátozáshoz való jog – joga van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesszük személyes adatai összességének vagy egy részének feldolgozását;
 • Kifogásolási jog -
  • joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai általunk történő feldolgozása ellen az Ön adott helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag;
  • joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő feldolgozása ellen;
 • Az adatok hordozhatóságához való jog – joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa; és
 • Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog – joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag egy automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve a profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne Önre, illetve hasonlóan jelentős hatással járna.

 

Az Ipsos Zrt. a Panel tagjai közül az általuk – így köztük az Ön által – megadott adatok alapján és a munkatársasink által beállított preferenciák szerint automatizált döntéshozatallal – algoritmussal – választja ki azt a próbavásárlói csoportot, akiknek tagjai alkalmasak lehetnek egy adott Feladat elvégzésére. Fontos kiemelni, hogy az automatizált döntéshozatal csak egy célcsoportot választ ki, azon belül a Feladatra bárki jelentkezhet és a kiválasztás nem automatizált módon történik, így ez a folyamat Önre nézve semmilyen joghatással nincsen.

A fentieken belül Önnek joga van panasszal élni és jogorvoslattal fordulni hozzánk és az adatvédelmi hatósághoz, ha bármilyen kifogása merült fel a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Nagyra értékelnénk, ha adna esélyt nekünk arra, hogy megoldjuk a problémát és panaszait elsődlegesen az Ipsos Zrt.-nek küldené meg az alábbi elérhetőségekre:

 

E-mailben: hungary@ishopforipsos.com

Vagy postai úton:

Ipsos Zrt.

1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

 

Panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/C., levélcím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, url: http://naih.hu) és jogainak megsértése esetén Magyarország rendes bíróságaihoz is fordulhat.

 

9. Kapcsolatfelvétel

Hogy még többet tudjon meg a Próbavásárlói Panelbeli tagságról, vagy tagsággal kapcsolatos információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ipsos Próbavásárló Támogató Csoporttal. Az alábbi címen érheti el őket:

E-mailben: hungary@ishopforipsos.com

Vagy postai úton:

Ipsos Zrt.

1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

 

10. Az adatvédelmi szabályzat módosítása

Az adatvédelmi szabályzatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk, és minden frissítést közölni fogunk ezen a honlapon. Ezen felül minden módosításról tájékoztatni fogjuk a Próbavásárlói honlap híreket közlő részén, e-mailben és amikor bejelentkezik a fiókjába egy módosítás után. Az adatvédelmi szabályzatunkat legutóbb 2018. május 25-én módosítottuk.

 

11. Sütik használata

A Próbavásárlói online felülethez való csatlakozással és a Próbavásárlói Feladatok elvégzésében való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket és egyéb hasonló eszközöket használjunk, és hogy a számítógépéről vagy laptopjáról vagy egyéb elektronikus eszközéről adatokat gyűjtsünk, miközben részt vesz egy Próbavásárlói Feladatban vagy kutatási programban, ahogy azt lentebb kifejtjük.

Mik azok a sütik?

A sütik apró adatfájlok, amik lehetővé teszik a meglátogatott honlapok számára, hogy eltárolják az Ön által végrehajtott tevékenységeket és beállításait egy hosszú időn keresztül, hogy ne kelljen újra és újra megadnia ezeket amikor visszatér az adott honlapra. A sütik nem jelentenek semmilyen veszélyt, de jelentős a szerepük a magánélet védelmében. A sütik nem alkalmasak a honlap egyéni látogatóinak beazonosítására, vagy a hitelesítési adatok tisztességtelen felhasználására.

Az iShopFor Ipsos honlap ’sütik’ és egyéb, rendeltetésükben hasonló eszközök segítségével gyűjt adatokat. A sütik apró, gépen tárolt fájlok.

Az általunk használt sütik

Azért használunk sütiket, hogy az iShopFor Ipsos honlap telefonos verzió nézetét megtartsa az asztali alkalmazás, és hogy a honlap eltárolja a beállításait.

Van lehetősége arra, hogy törölje a ’sütiket’ vagy hogy a böngésző beállításaival megakadályozza a működésüket a számítógépén. Ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a honlapunk nem fog működni megfelelően az Ön oldaláról és nem vehet részt a Próbavásárlói Panel használatában.

 

Hozzájárulás a sütik használatához

A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütik használatát, hacsak a felhasználó nem változtatja meg a beállításokat. Azáltal, hogy a honlapunkat használja, hozzájárul a sütik használatához. Korlátozhatja vagy megtilthatja a sütik használatát a böngésző beállításainak segítségével. A sütik beállításaival kapcsolatos további információkért válassza ki a böngészőjét az alábbi listából:

A sütik beállításaival kapcsolatos további információkért látogassa meg a Sütikről szóló tájékoztató oldalunkat.