Privacybeleid | iShopFor Ipsos

Privacybeleid

Deze webpagina is aangemaakt door Ipsos s.r.o.
 
De verstrekte gegevens worden gecontroleerd door Ipsos s.r.o en Ipsos nv.
 
Ipsos s.r.o, besloten vennootschap, bedrijf geregistreerd in Tjechië (gevestigd te Topolská 1591, Černošice en bedrijf gevestigd te Na Příkopě straat 22, Slovanský dům, 110 00, Praag 1, geregistreerd in het handelsregister bij het gemeentelijk gerechtshof in Praag, Sectie C, inset 90694, registratiedatum 28.12.2002, IN: 26738902, TIN: CZ26738902, Ltd inset nummer 15811/B, IN: 35730609, TIN: 2020210720).
 
Ipsos nv,
 gevestigd te Antwerpen aan de Grote Steenweg 110, 2600 Antwerpen, geregistreerd onder ondernemingsnummer 456.823.775.

 
Ipsos s.r.o and Ipsos nv maken deel uit van de wereldwijde bedrijvengroep Ipsos en zijn samen verantwoordelijk tegenover u volgens dit privacybeleid.
 
Dit privacybeleid legt uit hoe wij (Ipsos s.r.o. en Ipsos nv) persoonlijke gegevens die we over u verzamelen (Mystery Shopper, u, of uw), gebruiken wanneer u lid wordt van het iShopFor Ipsos online panel/netwerk (Panel), deelneemt aan opdrachten (zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden) of studies, of gebruik maakt van de iShopFor Ipsos-website en het online platform en de mobiele applicatie genaamd iShopFor Ipsos-systeem geleverd door Research Metrics.

Onderwerpen:

 1. Welke informatie verzamelen wij over u?
 2. Waarom wij informatie over u verzamelen
 3. Hoe zullen wij de informatie die u voorziet gebruiken?
 4. Kinderen
 5. Gebruik van Cookies en gelijkaardige codes
 6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 7. Hoe verzekert u dat mijn persoonlijke informatie beveiligd is?
 8. Hoe kan u toegang krijgen tot uw gegevens en/of die aanpassen en/of vragen dat die overgedragen worden en/of verwijderd worden?
 9. Contact
 10. Wijzigingen aan ons privacybeleid
 11. Handige links

1. Welke informatie verzamelen wij over u?
Wij verzamelen de informatie die u verstrekt bij het invullen van ons rekruteringsformulier wanneer u besluit lid te worden van ons panel.

Via de iShopFor Ipsos-website kan Ipsos tijdens het registreren informatie verzamelen die u specifiek kan identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
We verzamelen ook de land- en taalvoorkeuren die u heeft geselecteerd bij het registreren op de webpagina.

Andere informatie wordt verzameld met behulp van ons iShopFor Ipsos-systeem dat wordt geleverd en ondersteund door Research Metrics, wanneer u uw iShopFor Ipsos Shopper-profiel invult, een opdracht voltooit waaraan u heeft deelgenomen of feedback, opmerkingen of andere informatie verstrekt.

De minimaal verzamelde informatie is:

 • Voornaam
 • Familienaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres

Raadpleeg Bijlage A voor meer details over de informatie die mogelijk wordt verzameld als onderdeel van het registratieproces.

2. Waarom wij informatie over u verzamelen


Het hoofddoel waarvoor wij informatie over u verzamelen is om ervoor te zorgen dat we onze overeenkomst met u kunnen nakomen. Wanneer u lid wordt van het iShopFor Ipsos-panel, gaan we een contract met u aan, dat onderhevig is aan dit privacybeleid en onze raamovereenkomst algemene voorwaarden. Ook wanneer u een opdracht accepteert, sluiten we een nieuwe overeenkomst op binnen de raamovereenkomst.

Om te voldoen aan de raamovereenkomst, en om u uit te nodigen voor goede voor u toepasselijke taken/visits, moeten we de gevraagde informatie verzamelen en verwerken tijdens de rekrutering of u kan die aan uw profiel op het iShopFor Ipsos-systeem toevoegen, met behulp van geautomatiseerde middelen wordt deze info verwerkt . De informatie is ook vereist om eventuele vergoedingen te over te maken en om contact met u op te nemen over eventuele opdrachten.

Wij verzamelen ook informatie van u op basis van een overeenkomst met betrekking tot een opdracht. U kiest zelf of u een taak al dan niet accepteert. Er kunnen ook situaties voorkomen waar we om persoonlijke informatie vragen op basis van uw toestemming of zelfs expliciete toestemming als dit passend of vereist is.
 
3. Hoe zullen wij de informatie die u voorziet gebruiken?


Wij zullen de informatie die u voorziet gebruiken om:

 • Aan onze raamovereenkomst of een taakspecifieke overeenkomst met u te voldoen
 • Een register bij te houden van alle Mystery Shoppers.
 • Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres te gebruiken om contact op te nemen wanneer er geschikte opdrachten beschikbaar zijn, we bepaalde antwoorden moeten valideren en als we feedback over de taken die u heeft uitgevoerd voor ons moeten geven. We gebruiken uw postadres, geboortedatum, geslacht en andere gegevens om te verzekeren dat u over het correcte profiel beschikt voor een opdracht.
 • We kunnen deze informatie ook gebruiken om de antwoorden van alle shoppers te analyseren en zo te achterhalen of er bepaalde trends zijn bij specifieke profielen.  
 • U uitnodigingen te sturen om deel te nemen aan opdrachten die relevant zijn voor u gebaseerd op de informatie die u heeft voorzien op uw Mystery Shopper Profiel of door e-mails, vragen of studies te beantwoorden.
 • U een e-mail met een verificatiecode te sturen om uw aanvraag te controleren en uw Mystery Shopper Profiel te activeren.
 • Persoonlijke informatie over u toe te voegen aan de antwoorden die u in opdrachten geeft, zoals geografische locatie, beroepscategorieën, enz. voor de analyse van de antwoorden in de taak en om anonieme, statistische onderzoeksresultaten te produceren.
 • U deel te laten nemen aan loterijen en wedstrijden waaraan u toegelaten bent om deel te nemen of waarvoor u uitgenodigd of gevraagd wordt.
 • Met uw uitdrukkelijke goedkeuring, die op een relevant moment is gevraagd, om uw individuele antwoorden van opdrachten samen met uw persoonlijke informatie te delen met de klant die het onderzoek heeft aangevraagd. De klant zal die informatie enkel gebruiken voor de onderzoeksdoeleinden uitgelegd in de opdracht. De klant kan die informatie ook gebruiken om u te contacteren om te vragen om deel te nemen aan verder onderzoek dat zij uitvoeren of aan opleidingen, maar enkel als u hierover geïnformeerd werd en op voorhand expliciete toestemming gegeven heeft om uw informatie te geven aan de klant voor deze doelen.
 • Anonieme, statistische profielen te creëren van het panellidmaatschap gebaseerd op de informatie voorzien door Mystery Shoppers.
 • Met uw toestemming, uw informatie door te geven aan andere bedrijven van de Ipsos bedrijvengroep zodat zij u kunnen uitnodigen om deel te nemen aan onderzoeksstudies die zij uitvoeren en die voor u relevant kunnen zijn.
 • U via e-mail nieuwsbrieven, mobiele meldingen, aankondigingen en andere comunicaties te sturen in overeenstemming met uw akkoord tijdens het registratieproces.

Wij kunnen uw informatie ook sturen naar onze onderaannemers of aangesloten bedrijven die werk voor ons verrichten onder onze controle en verantwoordelijkheid zoals datahosting, het verrichten van betalingen, vertalingen, communicatie, het creëren van kaarten gebaseerd op bewegingen van het profiel (zie ook sectie 6 van de Algemene Voorwaarden) of zoals hierboven beschreven. Sommige van die onderaannemers kunnen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EEA). Zij zijn echter verplicht om dezelfde wettelijke vereisten m.b.t. privacy van gegevens en beveiligingsmaatregelen na te leven als wij en zullen onderworpen zijn aan gepaste waarborging, waarvan een beschrijving kan worden verkregen door contact met ons op te nemen zoals hieronder uitgelegd.

We gebruiken ook verschillende Google-applicaties, zoals Gmail en Google Translate. Dergelijke activiteiten vallen onder het privacybeleid van Google.

Wanneer u onze Facebook-site gebruikt voor communicatie met ons, dan is dit gebruik onderworpen aan de relevante gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Facebook.
 
We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens die we verwerken accuraat, adequaat, relevant en niet buitensporig zijn, gezien het doel waarvoor ze zijn verkregen. We zullen persoonsgegevens die voor één doel zijn verkregen, niet verwerken voor een niet-gerelateerd doel tenzij u hiermee akkoord bent gegaan.
 
We zullen uw informatie NOOIT gebruiken voor enig ander doel dan onderzoek en zoals beschreven in dit beleid. Anders dan in verband met dit Panel, zullen we niet proberen u iets te verkopen, noch uw informatie voor marketingdoeleinden gebruiken. Noch zullen we uw gegevens doorgeven aan derden voor marketing- of reclamedoeleinden.
 
Voor meer informatie over ons Panellidmaatschap of informatie over uw lidmaatschap van een van onze Panels, kan u contact opnemen met ons Shopper Support Team. Ze kunnen bereikt worden door een e-mail te sturen naar
belgium@ishopforipsos.com.
 
4. Kinderen 


Voor alle taken die betrekking hebben op kinderen, hebben we altijd voorafgaande toestemming nodig van onze panelleden die de ouder of wettelijke voogd zijn, die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, voor we het kind uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek.

5. Gebruik van Cookies en gelijkaardige codes


Door lid te worden van ons online Mystery Shopping Panel en deel te nemen aan onze Mystery Shopping-opdrachten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies en vergelijkbare technieken en de verzameling van informatie van uw computer/laptop of ander apparaat dat u gebruikt wanneer u deelneemt aan onze Mystery Shopping-opdrachten en onderzoeksactiviteiten zoals hieronder beschreven.
 
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die de bezochte website in staat stellen uw acties en voorkeuren over een bepaalde tijd te onthouden, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer u naar de site terugkeert. Cookies zijn niet gevaarlijk, maar wel belangrijk voor privacybescherming. Cookies kunnen niet gebruikt worden om individuele bezoekers aan de website te identificeren, noch voor frauduleus gebruik van aanmeldingsgegevens.

Onze iShopFor Ipsos website verzamelt informatie d.m.v. cookies en functioneel gelijkaardige technologieën. Cookies zijn kleine bestanden opgeslagen op uw computer. Specifiek, wat betreft cookies, kan u meer te weten komen over wat cookies zijn via deze website:
www.aboutcookies.org.
 
Cookies die wij gebruiken
We gebruiken cookies voor het behoud van de weergave tussen mobiele versie van de iShopFor Ipsos website naar de desktopversie, om uw voorkeuren te onthouden tijdens het surfen op de iShopFor Ipsos website.

 

De volledige lijst met cookies en soortgelijke technologie die gebruikt kunnen worden in verband met de iShopFor Ipsos website is te vinden in Cookies.


Het is mogelijk om 'cookies' te verwijderen of om hun gebruik te voorkomen door de browserinstellingen op de computer aan te passen.


Toestemming om cookies te gebruiken
De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, tenzij de gebruiker de instellingen in de browser wijzigt. Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming om cookies te gebruiken. U kan echter cookies beperken of blokkeren met behulp van de browserinstellingen. Selecteer uw webbrowser voor meer informatie over cookie-instellingen:


Voor meer informatie over het cookiegebruik op iShopFor Ipsos kan u ons contacteren via: info@ishopforipsos.com.6. Hoe lang bewaren wij de gegevens die u verstrekt?


We bewaren de informatie die u heeft verstrekt toen u lid werd van ons Mystery Shopper Panel, samen met alle informatie die u in antwoord op de opdrachten heeft verstrekt, zolang u een Mystery Shopper van het panel blijft.

Wanneer uw lidmaatschap in het Mystery Shopper Panel eindigt, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen. We bewaren alleen die informatie die vereist is om te voorkomen dat u opnieuw lid wordt (waar u uit het BIOS van het Mystery Shopper Panel bent verwijderd) of zoals wettelijk vereist. We zullen ook anonieme antwoorden op opdrachten waaraan u heeft deelgenomen bewaren.

7. Hoe verzekert u dat mijn persoonlijke informatie beveiligd is?


Wij nemen de verantwoordelijkheid om uw persoonlijke informatie beveiligd te houden zeer ernstig. Daarom nemen wij alle redelijke voorzorgmaatregelen om te verzekeren dat uw informatie beschermd wordt tegen verlies, diefstal of misbruik. Die maatregelen omvatten gepaste fysieke beveiliging van onze kantoren, gecontroleerde toegang tot onze computersystemen en het gebruik van beveiligde, versleutelde internetconnecties wanneer persoonlijke informatie verzameld wordt.

Als onderdeel van onze verbintenis tot de veiligheid van uw informatie voert Ipsos s.r.o en Ipsos NV regelmatig interne en externe audits uit van de beveiliging van informatie en Ipsos is gecertificeerd om te voldoen aan de eisen van de Internationale Standaard voor Informatiebeveiliging ISO 27001, Markt-, Opinie- en Sociaal Onderzoek ISO 20252 en Kwaliteitsmanagement ISO 9001.

8. Hoe kan u toegang krijgen tot uw gegevens en/of die aanpassen en/of vragen dat die overgedragen worden en/of verwijderd worden?


Om de door u verstrekte informatie te kunnen raadplegen en wijzigen kan u inloggen op het iShopFor Ipsos-systeem, maar bepaalde verzoeken om informatie te wijzigen/verwijderen moeten handmatig worden gedaan. Neem in dergelijke gevallen contact op met ons Ipsos Shopper Support Team. Ze kunnen gecontacteerd worden via:

E-mail naar: 
belgium@ishopforipsos.com

Of via brief naar:
IPSOS Belgium
MG SQUARE building
Kortrijksesteenweg 1084/0203
9051, Ghent – Belgium

Gelieve uw login (als u die kent) of het e-mailadres dat u gebruikt heeft om u te registreren op het iShopFor Ipsos-systeem te vermelden.

U heeft het recht om een kopie op te vragen van alle informatie die wij over u bewaren. U heeft ook het recht om een correctie te vragen van persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Bovendien heeft u het recht om alle persoonlijke informatie over u die u ons heeft verstrekt over te dragen aan een andere partij. In verschillende omstandigheden heeft u ook het recht om ons te vragen de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren te verwijderen of te wissen, met inachtneming van de beperking hierboven vermeld onder 6.

Neem in al deze gevallen contact op met onze gegevensbeschermingsafdeling, zoals hieronder uiteengezet.

9. Contact


Voor meer informatie over ons Mystery Shopper Panel of informatie in verband met uw lidmaatschap bij een van onze Mystery Shopper Panels, kan u ons Ipsos Shopper Support Team contacteren. U kan hen bereiken via:

E-mail:
belgium@ishopforipsos.com

Of via een brief naar:
IPSOS Belgium
MG SQUARE building
Kortrijksesteenweg 1084/0203
9051, Ghent – Belgium
 
Als u vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacybeleid, onze naleving van de wetten inzake gegevensbescherming of informatie die wij over u hebben, neem dan contact op met onze afdeling Gegevensbescherming. Ze kunnen gecontacteerd worden per e-mail
belgium@ishopforipsos.com met ["Ipsos Mystery Shopper Panel"] als onderwerpregel.
 
Of schrijf ons:
Ipsos iShopFor Ipsos
Data Protection Officer
Johan Van Belleghem
Johan.VanBelleghem@ipsos.com

Als u klachten heeft, stellen wij het op prijs dat u ons de kans geeft om dit probleem eerst op te lossen, u kan ons daarvoor contacteren zoals hierboven uitgelegd. U heeft echter steeds het recht om ons regulerend orgaan, de Gegevensbeschermingsautoriteit, te contaceren via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35

Andere nationale autoriteiten m.b.t. gegevensbescherming zullen uw klacht waarschijnlijk ook aanvaarden.

10. Wijzigingen aan ons privacybeleid


Wij herzien ons privacybeleid regelmatig, wij zullen de updates publiceren op deze webpagine. Ook zullen wij u op de hoogte brengen van wijzigingen via de nieuwspagina op de website van de Mystery Shopper, via e-mail of wanneer u voor het eerst inlogt na een wijziging. Ons privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24.05.2018

11. Handige links


Wereldorganisatie voor marktonderzoek – ESOMAR: 
www.esomar.org

Mystery Shopping Providers Agency – MSPA: www.mspa-global.org


 

Bijlage A: Lijst met verzochte persoonlijke gegevens van de Shopper
Hieronder vindt u de lijst met informatie die we verzamelen zodat u Mystery Shopping-opdrachten kan uitvoeren voor Ipsos. Niet alle informatie hieronder is verplicht.

iShopFor Ipsos Shopper Kaart
Contactinformatie:
Login
Voornaam
Tweede naam
Familienaam
Geslacht
Adres 1
Adres 2
Stad
Provincie
Land
Taal
Postcode
Telefoonnummer Thuis
Telefoonnummer Mobiel
E-mailadres
 
Details:
Geboortedatum
Afstand bereid te reizen
 
iShopFor Ipsos Shopper Profiel
Betaalgedeelte:
Bankgegevens 
U als freelancer
Uw rijksregisternummer
 
Demografie:
Burgerlijke staat
Familie
Opleidingsniveau           
Beroepsstatus
Bedrijf
Tewerkstellingssector            
Functietitel
Zakelijk e-mailadres
Gemiddeld bruto maandinkomen          
Schoenmaat     
Kledingmaat     
Bril of lenzen    
Huisdieren        
Gebruikte sociale media
U en roken
 
Taalvaardigheden:
Talen    
 
Energieverbruik:
Woningtype     
Elektriciteitsleverancier
Gasleverancier
Watervoorziening
 
Vervoermiddelen:
Rijbewijzen
Vervoermiddelen                          
 
Financiën en Verzekeringen:
Bank en financiële/verzekeringsproducten


Telecommunicatie:

Elektronische apparaten en serviceprovider
Internetprovider           
Kabeltelevisieprovider

Laatste bevestiging:
Uw ervaring met Mystery Shopping   
Uw ervaring met Feedback/coaching binnen Mystery Shopping   
Uw voorkeur voor Mystery Shopping-opdrachten        
Uw pasfoto of foto van uzelf


 

Lijst met derde partijen

Reclame:

 


Doelstelling

Gegevensstromen

Land

Bedrijf

·         Google Analytics

Analyseert het verkeer op de ISFI-registratiewebsite.

Analyseert het verkeer op onze nieuwswebsite.

Datastroom van ons naar hen. Kan gegevens verzamelen van de gebruikers die verbinding maken met ISFI.

UK, CA, NL, IT, DE, FR, CL, US, BE

Google

·         Google AdWords

Adverteert op Google search en zijn partners.

Datastroom in beide richtingen.

Kan gegevens verzamelen van de gebruikers die verbinding maken met ISFI.

Mogelijkheden van remarketing.

AdWords hebben cookies op de ISFI-website.

UK, CA, IT, NL, BE

Google

·         Kijiji

·         Vdab

·         Indeed

·         Quefaire.be

·         Jannonce.be

·         Vacature Direct

·         Thuiswerkbaan.be

·         Bijbanen.be

·         Vivastreet

·         Trovit

·         Ikzoekeenfreelancer.com

·         Freelancer.be

·         Freelancebureau.be

·         Actiris

·         Le forem

·         Freelancenetwork.be

·         Skilto

·         Quicherchetrouve

·         Les-annonces.be

·         Beepjob.com

·         Lesfrontaliers.lu

·         Bonplan.lu

·         Rapido.lu

·         Locanto.lu

·         Adlu.lu

 

Rekruteert Mystery Shoppers via reclame website.

Datastroom van hen naar ons.

BE

·         Kijiji

·         Vdab

·         Indeed

·         Quefaire.be

·         Jannonce.be

·         Vacature Direct

·         Thuiswerkbaan.be

·         Bijbanen.be

·         Vivastreet

·         Trovit

·         Ikzoekeenfreelancer.com

·         Freelancer.be

·         Freelancebureau.be

·         Actiris

·         Le forem

·         Freelancenetwork.be

·         Skilto

·         Quicherchetrouve

·         Les-annonces.be

·         Beepjob.com

·         Lesfrontaliers.lu

·         Bonplan.lu

·         Rapido.lu

·         Locanto.lu

·         Adlu.lu

 

 

·         Hotjar

Analyse van de ISFI-website.

Datastroom van ons naar hen. Kan gegevens verzamelen van de gebruikers die verbinding maken met ISFI.

UK, CA, NL, IT, DE, FR, CL, US, BE

Hotjar

·         Facebook

Facebook advertentie; betaalde en gratis openbare groepen.

Datastroom in beide richtingen.

Mogelijk gegevens verzamelen van gebruikers die verbinding maken met ISFI.

Mogelijkheden van remarketing.

Facebook heeft cookies op de ISFI-website.

UK, NL, BE

Facebook

 

Operations:

·         Shopmetrics

·         Mobiaudit

 

Mobiele applicatie, online systemen & shoppers database om Mystery Shopping opdrachten te beheren.

 

Datastroom van ons naar hen. De gegevens van Shoppers worden overgezet naar Shopmetrics voor Operations-doeleinden.

UK, CA, NL, IT, DE, FR, CL, US, BE

Research Metrics

 

·         Mailchimp

Bulk-e-mails verzonden naar Shoppers en Analyse van interactie via e-mails

Datastroom van ons naar hen.

 

UK, CA, NL, IT, DE, FR, CL, US, BE

Mailchimp

·         Facebook

Communicatie met de mystery shoppers & entertainment.

 

 

De shoppers kunnen contact met ons opnemen en met ons communiceren via onze Facebook-pagina en ons facebook-profiel.

UK, NL, BE

Facebook

·         Batchgeo

Pinpoint-kaarten maken volgens de gegevens van Shopper

Datastroom van ons naar hen.

 

UK, NL, UK, IT, CA, BE

Batchgeo

·         Zendesk

Tracking gedeelde inbox-activiteiten van teamleden. Evalueert interne respons-KPI's.

Van ons naar hen.

Alle landen

Zendesk

·         Windows

·         Pack office

Basiscomputerdesksoftware die wordt gebruikt in Operations. We gebruiken Excelsheets en Word-documenten met daarin de gegevens van Shopper voor operationele doeleinden.

 

 

Datastroom van ons naar hen.

 

Alle landen

Windows

·         Gmail

Onze officiële werkadressen worden gemaakt via Gmail.

We verzenden en ontvangen gegevens via e-mails.

Datastroom van ons naar hen.

 

Alle landen

Google

 

Validatie:

·         Google translate

Antwoorden van shoppers uit de vragenlijsten worden ingevoerd om de taal te controleren.

Datastroom van ons naar hen.

 

UK, CA, NL, IT, DE, FR, CL, US, enz.

Google

·         Grammarly

Antwoorden van shoppers uit de vragenlijsten worden ingevoerd om de taal te controleren.

Datastroom van ons naar hen.

 

UK, CA, NL, IT, DE, FR, CL, US, enz.

Grammarly

 

Betaling:

·         Banks

Verwerkt betalingen

Datastroom van ons naar hen.

 

Alle landen

X